Expositie met Mattie Schilders

Tijdens de afgelopen Corona jaren heeft Matti veel gewandeld met zijn geliefde hond “Chifa”. Gedurende deze dagelijkse wandelingen heeft hij meer dan ooit kunnen nadenken over de “fijnheid”van zijn relatief individuele bestaan als kunstenaar. Veel van wat hij er zag, heeft hij in gedachten meegenomen naar zijn atelier, alwaar hij in deze lange periode aan het tot stand komen van een nieuwe serie schilderijen heeft kunnen werken. mooie plekken met waterpoelen, de afwisseling, en voor de ontwikkeling een nieuw persoonlijke zien-en werkwijze in een schilderkunstige vertaalslag op al hetgeen hij beleefde.

De ontstane schilderijen in deze serie “Mirror”gaan echter niet alleen over de prachtige reflecties van veelsoortige organismen in de talrijke waterpartijen. Neen, zijn overpeinzingen in deze tijd gaan vooral ook over de zelfreflectie in een wel erg intrigerende tijd in zijn leven. Zorgvuldige observaties van de altijd weer prachtige natuur leverden ook meerdere inzichten op in zijn eigen functioneren. Velen zullen dit proces van zelfreflectie herkennen. Als schilder wilde Matti, gewapend met zijn inzichten, er een bijzonder licht op laten schijnen. In totaal 28 weelderige doeken zijn daar nu het gevolg van.

Deze expositie is tot eind juli te bezichtigen.