Kitty Warnawa

Kitty Warnawa, 1960, Zandvoort.

De dierenwereld loopt als een rode draad door haar artistieke carrière, die gestaag en gedegen is opgebouwd door al meer dan twintig jaar opleidingen volgt om zich in de verschillende richtingen te bekwamen.
Vanaf 1995 koos Kitty definitief voor de richting van het creëren van bronzen sculpturen.
De driedimensionale expressie is de uiteindelijke vorm waarin zij de grootste mogelijkheid vindt om haar gevoel voor verhoudingen en het verschil in karakteristieke kenmerken van –hoofdzakelijk-, dieren tot uiting te laten komen.
Vooral de laatste jaren genieten beelden van vogels haar voorkeur: van realistisch tot een slechts sterk geabstraheerde afspiegeling van de realiteit.
Het absurdisme en de abstractie zijn de uiteindelijke vormen waarvan ze vindt dat ze de fantasie beheerst om het allemaal tot uiting te laten komen.
Van het observeren en bestuderen gevolgd door schetsen en creëren, het uiteindelijke gieten, nabewerken en tot slot het patineren: elke stap in het ontstaansproces is voor haar even belangrijk.
Met uitzondering van het gieten is het voor haar van een vanzelfsprekend en groot belang om al deze stappen goed en doorwrocht te kunnen verwezenlijken.
Door steeds de beweging, de sierlijkheid en het karakter in haar bronzen tot leven te brengen geeft Kitty haar geweldige passie en grote voldoening weer.