Luitgard Schultz

Luitgard Schultz

Voor Luitgard Schultz is de natuur haar grote inspiratie bron.

Elementen van veranderlijkheid, vergankelijkheid (het ontstaan en verdwijnen) Haar oeuvre is ook heel breed, van lichtobjecten, wand – en beeldende sculpturen, grafito’s en landschapschilderijen.