Mattie Schilders

Mattie Schilders

In relatie tot zijn recente werk spreekt Mattie Schilders zelf nadrukkelijk van ‘landschappelijkheid’ en niet van ‘landschappen’. Daarmee geeft hij exact aan waarmee hij bezig is en wat hem drijft. Zijn nieuwe schilderijen verwijzen niet naar specifieke plekken maar zijn het gevolg van een artistieke zoektocht door het domein van de schilderkunst, waarbij de intuïtie van de kunstenaar als kompas fungeert.
De innerlijke landschappen van Mattie Schilders vertegenwoordigen zijn persoonlijke belevingswereld. De ontstaansgeschiedenis is niet terug te vinden in aanwijsbare landschappelijke gegevens. Wie de beelden wil herleiden tot hun bronnen, komt onherroepelijk uit bij de kunstenaar zelf. De oorsprong van alles is het onderbewustzijn, of beter nog: de onderbuik. De schilderijen van Schilders willen beleefd worden op dezelfde manier als waarop ze zijn ontstaan. Ze voeren ons mee naar het ongeziene of het ongekende land. De kunstenaar brengt een wereld in kaart die er niet was voordat hij die met verf op doek vastlegde.
Opmerkelijk is het evocatieve kleurgebruik van Schilders. Heftig rood, fel geel, fosforescerend groen en hard blauw worden afgewisseld door rustgevende okertinten, natuurlijk groen en esoterisch blauw.
Mattie Schilders is in alle opzichten een estheet. In zijn schilderijen omarmt hij schoonheid en betovering. Maar hij is ook een magiër die niet bestaande werelden tevoorschijn tovert.