Peter Meijer

De schilderijen van Peter Meijer ontstaan vanuit zijn intuïtie.
Het belangrijkste element in zijn werk is de compositie. Het kleurgebruik, de structuur en textuur van de aangebracht verf staan in dienst van die compositie. Hij balanceert op de grens van abstractie en figuratie, de intepertatie van het schilderij door de toeschouwer wordt daardoor meer dan in een puur figuratief werk bepaald door zijn of haar persoonlijke relatie met het afgebeelde.
De spontaan ontstane vormen zijn uitgangspunt voor het vervolg. Soms zijn in de vormen de welvingen van een lichaam te herkennen, soms een hoofd maar evengoed ontstaat een stad of een landschap.

Alle schilderijen die ik maak komen voort uit de zelfde thematiek als hierboven beschreven. Ik bouw mijn schilderijen op uit kleurvakken, laag over laag, kleurvlak naast kleurvlak. Er ontstaat een structuur, een patroon, een spel van lijnen en uit deze abstractie komen als vanzelf figuren te voorschijn.

Inspiratie
Mijn werk kun je derhalve niet als figuratief of non-figuratief omschrijven. Als schilder draag je voortdurend je ervaring als ballast mee naar een volgend schilderij, de ontdekkingen die ik doe, iedere dag.